Menú Principal
Composició
Història de la institució
Agenda
Transparència
Fundació Pere Virgili
Publicacions
Les Revistes de l’Acadèmia
Enllaços
Diccionari Biogràfic de Metges Catalans
Arxiu Iconogràfic Històric de la Sanitat Catalana
Visites
Imatges de l’Acadèmia
Biblioteca
Medicina d’Occitània
Bibliografia Històrica de la Sanitat Catalana
Bibliografia Medical de Catalunya
Premis de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
Sessions científiques
Sortir

 

ACADÈMICS
CORRESPONENTS ACTUALS

Josep Ramis i Pujol


CURRICULUM VITAE


Llicenciat per l´UAB al 1977. Doctor en Medicina i Cirurgia per l´UB al 1994.

Membre Corresponent de la REIAL ACADÈMIA de MEDICINA de Barcelona des de gener 1997.

Especialista en Medicina Legal i Forense - agost - 2002 -

Especialista en Medicina del Treball per l´Escola professional de Medicina del Treball de l´UB al 1988.

Diplomat en Medicina d’empresa: Institut d’estudis de la Salut Generalitat de Catalunya al 1985

Diplomat en Sanitat . Institut Universitari de Salut Pública de Catalunya al juny 1997

MÀSTER en Drogodependències i SIDA

The Open International University e Instituto de Investigación de
Ciencias Sociales - juny 1995 -

METGE FORENSE titular per oposició des d’agost de 1986.

PROFESSOR ASSOCIAT a la Càtedra de Medicina Legal de l´UAB de 1988 a 1993.

AUTOR: “La mort violenta documentada a Mataró fins el 1749”
Gimbernat. Promocions i Publicacions Universitàries.
Barcelona 1994 pàg. 207 – 216

Ponent en els següents Congressos:

a. Curs de formació continuada en Obstetricia i Ginecologia Girona -1995
Ponència: “Intoxicacions Metahemoglobinitzants”

b. I Congrés Catala de Medicina del Treball Barcelona - 1984
Ponència: “Intoxicació per TDI”

c. VIII Congrés d´Història de la Medicina Catalana Barcelona -1994
Ponència: “La mort violenta documentada a Mataró fins el 1749

d. V Congrés de la Sociedad Española de Toxicomanías Santiago de Compostela -1995
Ponència: “Aspectos médico legales de las drogodependencias”

e. VI Simposium de la Sociedad Española de Psiquiatria Forense Barcelona -1997
Ponència: “Metodología médico forense en la valoración de las Toxicofilias”

f. XII Jornadas Toxicológicas Españolas. Congreso Nacional de Toxicología
Zaragoza – 1997 CARTEL- Toxicología Forense.
Tema: “Investigación químico toxicológica del Propoxur, a propósito de un caso de envenenamiento”.